İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

v  MITANNIA REGENCY HOTEL olarak, çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve mutluluğunu hedeflerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. Bu konuda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek, hayata geçirir, düzenli olarak denetimlere uygunluğunu kontrol ederiz.

v  İş sağlığı ve güvenliği konusunda ekip ruhu içerisinde önleyici bir yaklaşım sergileyerek, riskleri önceden tespit eder ve önleyici faaliyetlerde bulunarak, verilen eğitimlerle tesis çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,

 

v  Tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirmeyi ve kalıcı davranış değişikliği yaratmak,

v  Kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,

 

v  Alt işveren, tedarikçiler, paydaşlar ve 3.tarafların da bu politikaya uygun hareket etmelerini sağlamak,

 

 

MITANNIA REGENCY HOTEL olarak yasal şartları temel alarak sıfır iş kazası hedeflemekteyiz.

 

 

 

Genel Müdür