SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 

ü  Doğal ve kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak.

ü  Enerji ve yenilenebilir kaynak kullanımını etkin bir şekilde yöneterek hizmet faaliyetlerimizde kaynak kullanımından tasarruf elde edebilmek.

ü  Geri dönüştürülebilir ürünler kullanarak, kullandığımız ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmek.

ü  Yerel halkın istihdamına katkı sağlamak.

ü  Kadın istihdamına katkı sağlamak.

ü  Eşitlik değerimiz ile din, dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, fiziksel engel vb. nedenler gözetmeksizin çalışan eşitliği sağlamak.

ü  Farklı inanç ve düşünceye sahip kişilerin de iş birliği içerisinde uyumla çalışabilecekleri pozitif çalışma ortamını yaratmak.

ü  Tüm çalışanlarımızla etik değerlerimiz çerçevesinde güvenilir ilişkiler kurmak.

ü  Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş güvenliği ve sağlığını ön planda tutmak.

ü  Çocuk işçi çalıştırma, taciz, insan kaçakçılığı, rüşvet ve yolsuzluğa hiç bir şekilde müsamaha göstermemek.

ü  Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek toplumun gelişimine katkı sağlamak.

ü  Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı düzenli olarak denetlemek ve raporlamak.

ü  Raporladığımız sürdürülebilirlik ilkelerimizi ve hedeflerimizi düzenli olarak tedarikçi ve paydaşlarımızla paylaşmak.

ü  Sürdürülebilirlik performansımızı periyodik olarak gözden geçirerek daha da iyileştirmek.

ü  Tüm faaliyetlerimiz için ilgili yasal ve uluslararası standartlara uymak.

 

Genel Müdür